TELSERWIS – Sprzedaż i Montaż Sprzętu i Urządzeń Telekomunikacyjnych SLICAN| Piła
NOWOCZESNE SERWERY TELEKOMUNIKACYJNE

Dzięki nam będziesz miał jeszcze lepszą łączność!

System rozliczeń

Program BillingMAN_CCA_NCT to aplikacja do rozliczania połączeń telefonicznych dokonywanych za pośrednictwem starszych typów central Slican jak CCA-2720 i NCT-1248. Program BillingMAN_CCA_NCT to modyfikacja programu BillingMAN przeznaczonego do retaryfikacji rozmów w centralach MAC-6400,CCT-1668 i CXS-0424.

System BillingMAN_CCA_NCT pozwala na poprawne rozliczenie połączeń bez względu na to czy operator nalicza połączenia minutowo czy na podstawie liczby impulsów. Jednocześnie system wspomaga użytkownika w takich sytuacjach jak rozliczanie połączenia z marżą naliczaną za połączenie przez właściciela centrali oraz dla połączeń z opłatą wstępną. Możliwe jest poprawne rozliczanie połączeń w przypadku gdy w trakcie trwania okresu obliczeniowego nastąpiła zmiana cen w cenniku operatora. BillingMAN wszystkich obliczeń dokonuje bez obciążania centrali czyli można pracować na danych pobranych w trybie offline.

Cechy programu BillingMAN_CCA_NCT:

naliczanie opłat za połączenia na podstawie cenników i taryf
• możliwość rozliczania połączeń na podstawie ilości impulsów pobranych z centrali
• precyzyjne rozdzielenie kosztów pomiędzy poszczególnych abonentów i grupy abonentów (firmy)
• możliwość analizy połączeń w ruchu przychodzącym
• możliwość ukrycia całego lub części numeru w raportach i zestawieniach
• możliwość naliczania dodatkowej marży do połączenia
• możliwość exportu danych do MS Excel
• możliwość analizy połączeń na podstawie stref zdefiniowanych przez użytkownika
• praca na danych bieżących i archiwalnych
• możliwość tworzenia szablonów raportu
• pobieranie komentarzy z arkuszy centrali