TELSERWIS – Sprzedaż i Montaż Sprzętu i Urządzeń Telekomunikacyjnych SLICAN| Piła
NOWOCZESNE SERWERY TELEKOMUNIKACYJNE

Dzięki nam będziesz miał jeszcze lepszą łączność!

ConfigMAN.user2

ConfigMAN.user to aplikacja pozwalająca samodzielnie i szybko zmieniać pewne ustawienia wewnętrznej sieci telekomunikacyjnej.

Można ją wykorzystać do nagrywania okazjonalnych zapowiedzi na Infolinii INVENIO – np. informowania o promocji, zmianie czasu pracy lub też, do szybkiego zaktualizowania firmowej książki telefonicznej.

Przeznaczona jest dla użytkowników serwerów Slican MAC-6400, CCT-1668/IP oraz CXS-0424.

Podstawowe cechy aplikacji ConfigMAN.user to:

Bezpieczeństwo – użytkownik ma dostęp tylko do tych parametrów, których zmiana w żaden sposób nie wpłynie na najważniejsze parametry pracy serwera.
• Prostota – interaktywne podpowiedzi, ikony, wizualizacja graficzna przycisków, jasny i czytelny układ okien.
• Wygoda – udostępnione do edytowania w aplikacji ConfigMAN.user parametry są często zmieniane, wymagają szybkiej reakcji – zarządzanie nimi z powodzeniem może realizować sam użytkownik serwera.

Wybrane funkcje ConfigMAN.user:

edycja publicznej książki telefonicznej – możliwość samodzielnego zmieniania nazwisk, nazw działów itp.
• edycja i wydruk wewnętrznej lub publicznej książki telefonicznej abonentów centrali – zawsze aktualna informacja o nr telefonów wszystkich pracowników.
• edycja i wydruk etykietek pod przyciski telefonów systemowych.
• edycja większości ustawień w telefonach systemowych – samodzielne programowanie funkcji np. przechwytywania połączeń, nie przeszkadzać itp.
• edycja uprawnień / restrykcji poszczególnych użytkowników – definiowanie połączeń które wybrane osoby mogą realizować lub nie.
• edycja podstawowych ustawień grup – np. tworzenie grup połączeń konferencyjnych.
• uproszczona funkcja Monitora, czyli bieżących zdarzeń w centrali.
• przeglądanie infolinii Invenio.
• możliwość samodzielnego nagrywanie zapowiedzi do centrali.